Dịch vụ xe buýt

Phương tiện di chuyển của chúng tôi hoạt động hằng ngày như dịch vụ xe buýt Hội An, từ sáng sớm đến muộn tối. Với hai tuyến xe và những trạm dừng xuyên suốt thành phố, bạn chỉ đơn giản ra hiệu “vẫy vẫy” rồi nhảy lên một trong số những phương tiện của chúng tôi!


Dịch vụ xe buýt Hội An đã được tạm dừng cho đến khi có thông báo sau này. Chúng tôi sẽ bắt đầu hoạt động lại vào cuối tháng tám, thời gian chính thức sẽ được thông báo. Dịch vụ đưa đón xe riêng và Hội An Tour vẫn tiếp tục hoạt động bình thường